Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.
Sep 15, 2017

महासँघको पैरवी अभियानको उपलब्धि: यातायात मन्त्रालयको अपाङ्गतामैत्री निर्णय


राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले आफ्नो स्थापनाको २५ औं वर्षको अवसरमा संचालन गरेको पैरवी अभियानले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। पैरवी अभियान मार्फत महासँघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र प्राप्त भएपछि श्री भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफू मातहातका निकायहरू यातायात व्यवस्था विभाग, रेल विभाग तथा सडक विभाग लाई पत्र लेख्दै ती निकायबाट निर्माण वा पुननिर्माण हुने भौतिक संरचना तथा सबै प्रकारका यातायातका साधनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालहरू सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।

महासंघले आफ्नो २५औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर भाद्र १५ गते देश भर एकै साथ अपाङ्गता अधिकारको लागि पैरवी अभियान संचालन गरेको थियो । सो अभियानमा महासँघका पदाधिकारीहरू लगायात महासंघसंग आबद्ब ३३१ सदस्य संस्थाहरुले देशका विभिन्न केन्द्रीय र स्थानिय स्तरका सरकारी निकायहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई भेटि अपाङ्गता अधिकार सुनिश्चित गर्न र नितिगत व्यवस्थापन गर्नका लागि पैरवी गरिएको थियो।

श्री भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पत्रको व्यवहोरा यस प्रकार छ:

नेपाल सरकार
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
(आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा)

प.सं. : ४.१.४/०७४/ ७५
च.नं. : १४८

मिति :२०७४/०५/२३

विषय : अपाङ्गताको सवालहरू सम्बोधन गरिदिने सम्बन्धमा

श्री यातायात व्यवस्था विभाग, मीनभवन, काठमाडौं ।
श्री रेल विभाग, विशालनगर, काठमाडौं ।
थ्री सडक विभाग, चाकुपाट, ललितपुर ।

प्रस्तुत विषयमा श्री राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालको मिति २०७५/५/१५ पत्रको प्रतिलिपी यसै साथ संलग्न छ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण प्रवर्द्धन र सम्बर्द्धनका लागि तहाँ विभाग र मातहत निकायहरुबाट निर्माण वा पुननिर्माण हुने भौतिक संरचना, सबै प्रकारका यातायातका साधनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालहरू सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु हुन मिति २०७४/०५/२३ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।

 

...................
संगीता चौलागाई
शाखा अधिकृत

बोधार्थ:
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ-नेपाल
भृकुटीमण्डप, काठमाडौँ।

(यस पत्रको ओरिजिनल कपि यस प्रकार छ।)

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.