Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.
Mar 22, 2019

प्रदेश ३


क्र.म.नामजिल्लाप्रदेशपालिकावडा
नेपाल अल्पदृष्टि युक्त संघकाठमाडौं3काठमाडौं14
सामाजिक कार्यकालागि सम्पूर्ण शक्ती (ईप्सा नेपाल )काठमाडौं3काठमाडौं26
फरक क्षमता भएको व्यक्तिहरुको समुह नेपालकाठमाडौं3  
नेपाल अपाङ्ग फूटबल संघकाठमाडौं3  
श्रुतीकाठमाडौं3  
राष्ट्रिय सुस्तमनस्थिति कल्याण संस्था नेपालकाठमाडौं3काठमाडौं महानगरपालिका9
असम्बादी कल्याण संघकाठमाडौं3  
नेत्रहीन महिला सघकाठमाडौं3  
अपाङ्गता सिप विकास तथा प्रतिस्थापन केन्द्रकाठमाडौं3  
१०राष्ट्रिय अपाङ्ग एकता केन्द्रकाठमाडौं3  
११अटिजम केयर नेपालकाठमाडौं3  
१२सुनगाभा महिला व्यवसायिक तालिम केन्द्रकाठमाडौं3काठमाडौं1
१३काठमाडौं नेत्रहीन संघकाठमाडौं3  
१४पुनर्स्थापना शसक्तीकरण तथा विकास नेपालकाठमाडौं3  
१५नेपाल नेत्रहीन संघकाठमाडौं3काठमाडौं4
१६नेपाल दृष्टिबिहीन टेबुलटेनिस संघकाठमाडौं3काठमाडौं11
१७अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वाबलम्बन जीवन पद्दती केन्द्रकाठमाडौं3काठमाडौं7
१८राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग टेबुलटेनिस संघकाठमाडौं3गोकर्णेश्वर नगरपालिका13
१९नेपाल दृष्टिबिहीन सहयोग संघकाठमाडौं3कृर्तिपुरनगरपालिका26
२०नेपाल अपाङ्ग सशक्तीकरण समाजकाठमाडौं3कृर्तिपुरनगरपालिका17
२१नेपाल एम्प्युटी नेपालकाठमाडौं3  
२२राष्ट्रिय अपाङ्ग युवा संजाल नेपालकाठमाडौं3कृर्तिपुरनगरपालिका8
२३क्रियाशिल होचापुड्का महिला संघकाठमाडौं3काठमाडौं5
२४कोशिसकाठमाडौं3काठमाडौं 
२५हेमोफिलिया सोसाईटी नेपालकाठमाडौं3काठमाडौं महानगरपालिका10
२६नेपाल स्पाइनल कर्ड इन्जरी खेलकुद संघकाठमाडौं3काठमाडौं 
२७अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि बोसिया संघकाठमाडौं3काठमाडौं11
२८अपाङ्ग स्वाबलम्बन बिकास संघ नेपालकाठमाडौं3गौश्वला नगरपालिका9
२९नेपाल भकभके संघकाठमाडौं3टोखानगरपालिका14
३०बहिरा दृष्टिबिहीन अभिभावक समाजकाठमाडौं3काठमाडौं2
३१नेत्रहीन क्रिकेट संघकाठमाडौं3काठमाडौं29
३२नेपाल डाउनसिण्ड्रोम संघकाठमाडौं3काठमाडौं 
३३अपाङ्गता मानव अधिकार प्रबद्धन समाजकाठमाडौं3काठमाडौं10
३४राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्रकाठमाडौं3काठमाडौं16
३५सुस्तमनस्थिति कल्याण संघकाठमाडौं3काठमाडौं13
३६नेपाली अपाङ्ग तथा असहाय बालबालिकाको भविश्यकाठमाडौं3  
३७नेपाल पाराओलम्पीक कमिटिकाठमाडौं3  
३८नेपाल अपाङ्ग समाजकाठमाडौं3काठमाडौं29
३९नेपाल होचापुड्का संघकाठमाडौं3काठमाडौं31
४०बौद्धिक अपाङ्ग तथा अभिभावकहरुको राष्ट्रिय संघकाठमाडौं3  
४१नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रकाठमाडौं3गोकर्डश्वर नगरपालिका5
४२अपाङ्ग कल्याण संघसिन्धुली3कमलामाईनगरपालिका6
४३अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र नेपालकाठमाडौं3गोकर्डश्वर नगरपालिका4
४४काठमाडौं बहिरा संघकाठमाडौं3  
४५राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्तश्रवण संघकाठमाडौं3काठमाडौं7
४६नेपाल अपाङ्ग महिला संघकाठमाडौं3काठमाडौं5
४७अपाङ्ग जागरण संस्थाधादिङ3  
४८अपाङ्गता पुनर्स्थापना समाजधादिङ3निलकण्ठ नगरपालिका3
४९धादिङ्ग नेत्रहिन संघधादिङ3निलकण्ठ नगरपालिका3
५०वौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक संघधादिङ3निलकण्ठ नगरपालिका3
५१अपाङ्ग एकता केन्द्रधादिङ3निलकण्ठ नगरपालिका2
५२अपाङ्ग सचेतन सेवा केन्द्ररामेछाप3मन्थली नगरपालिका1
५३अपाङ्ग कल्याण संघधादिङ3गजुरी गाँउपालिका1
५४नेपाल अपाङ्ग संघकाभ्रे3पाँचखाल नगरपालिका13
५५सुस्तमनस्थिती पुनस्थापना केन्द्रकाभ्रे3पाँचखाल नगरपालिका6
५६पोर्टेज तथा पुनर्स्थापना संस्थाकाभ्रे3बनेपा नगरपालिका2
५७काभ्रे बहिरा बिकास संस्थाकाभ्रे3  
५८अपाङ्ग सशक्तिकरण केन्द्रसिन्धुपाल्चोक3सुनकोशी गाउँपालिका2
५९सिन्धुपाल्चोक नेत्रहिन संघसिन्धुपाल्चोक3चौतारासाँगाचोकगढी नगरपालिका4
६०नेत्रहिन विकास संस्थासिन्धुपाल्चोक3चौतारासाँगाचोकगढी नगरपालिका5
६१सिन्धुपाल्चोक बहिरा संघसिन्धुपाल्चोक3बार्हबिसे9
६२अपाङ्ग सुरक्षा तथा ग्रामिण विकास संस्थासिन्धुपाल्चोक3चौतारासाँगाचोकगढी नगरपालिका5
६३अपाङ्ग अधिकार तथा स्वाबलम्बन केन्द्रसिन्धुपाल्चोक3लिसंख पाखर गाउँपालिका, 
६४अपाङ्ग पुनस्थापना केन्द्रधादिङ्ग3  
६५रसुवा अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्ररसुवा3गोसाईकुण्ड गाउँपालिका2
६६जफे अपाङ्ग उत्थान संरक्षण संघदोलखा3  
६७नेपाल सुस्त श्रवण संघकाठमाण्डौं3किर्तिपुर काठमाण्डौ 
६८सुषुम्ना नाडी घाईते मैत्रीय समाजचितवन3भरतपुर महा नगरपालिका2
६९अपाङ्ग जागरण अभियानचितवन3भरतपुर महा नगरपालिका10
७०बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक संघ चितवनचितवन3भरतपुर महा नगरपालिका10
७१चितवन बहिरा संघचितवन3भरतपुर महा नगरपालिका10
७२अपाङ्ग समाज चितवनचितवन3भरतपुर महा नगरपालिका10
७३चितवन नेत्रहीन संघचितवन3भरतपुर महा नगरपालिका4
७४अपाङ्ग स्वाबलम्बन जीवन पद्दती केन्द्रमकवानपुर3मनहरी गाउपालिका3
७५अपाङ्ग सरोकार केन्द्रमकवानपुर3हेटौडा उपमहानगरपालिका2
७६बौद्धिक अपाङ्ग अभिभावक संघ हेटौडामकवानपुर3हेटौडा उपमहानगरपालिका2
७७मकवानपुर बहिरा संघमकवानपुर3हेटौडा उपमहानगरपालिका2
७८एस. एम अभिभावक संघ भक्तपुरभक्तपुर3  
७९भक्तपुर बहिरा संघभक्तपुर3  
८०भक्तपुर नेत्रहीन संघभक्तपुर3  
८१समानताका लागि आवाजभक्तपुर3भक्तपुर नगरपालिका2
८२अपाङ्ग सेवा संघनुवाकोट3विदुर नगरपालिका2
८३उद्यमशिल तथा सिप विकास संघनुवाकोट3विदुर नगरपालिका3
८४अपाङ्ग मानव अधिकार मञ्चनुवाकोट3विदुर नगरपालिका3
८५नुवाकोट बहिरा संघ नुवाकोटनुवाकोट3विदुर नगरपालिका3
८६सुस्तमनस्थिती अभिभावक संघनुवाकोट3विदुर नगरपालिका5
८७नुवाकोट नेत्रहीन संघनुवाकोट3विदुर नगरपालिका3
८८नुवाकोट अपाङ्ग महिला संघनुवाकोट3विदुर नगरपालिका1
८९नेपाल ख्रिश्चियन अपाङ्ग समाजललितपुर3  
९०नेपाल अपाङ्ग महिला समाजललितपुर3गोदावरी नगरपालिका5
९१नेपाल अपाङ्ग सेवा समिति ललितपुरललितपुर3  
९२राष्ट्रिय दृष्टिविहिन खेलकुद संघललितपुर3ललितपुरमहानगरपालिका14
९३दृष्टिविहिन सहयोग केन्द्र नेपालललितपुर3महालक्ष्मी नगरपालिका4
९४नेपाल अपाङ्ग कल्याण समाज सेवाललितपुर3  
९५स्वाबलम्बन जीवन पद्धती केन्द्रललितपुर3ललितपुरमहानगरपालिका4
९६ललितपुर नेत्रहीन संघललितपुर3ललितपुरमहानगरपालिका14
९७अपाङ्गता सशक्तिकरण समाज ललितपुरललितपुर3  
९८नेपाल आदिवासी जनाजाती अपाङ्ग संघललितपुर3ललितपुरमहानगरपालिका4
९९बौद्धिक अपाङ्गता आमा समाजललितपुर3  
१००राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग संघललितपुर3ललितपुरमहानगरपालिका11
१०१अपाङ्ग अनाथ बाल सचेतना -नेपालकाठमाडौं3  
१०२नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग संघकाठमाडौं3  
१०३परस्पर उत्थान अभियान - नेपालकाठमाडौं3काठमाडौं26
१०४नेपाल एकिकृत नेत्रहिन विकास संघकाठमाडौं3काठमाडौं16
१०५नेत्रहिन युवा संघ - नेपालकाठमाडौं3काठमाडौं4
१०६अपाङ्ग तथा दृष्टिबिहीन समुदाय सेवा संघदोलखा3भिमेश्वर नगरपालिका3
१०७जाउलाखेल ह्विलचियर अपाङ्ग संघललितपुर3  
१०८बौद्धिक अपाङ्ग संघकाठमाण्डौं3कामनपा 
१०९नेपालपारा साईकिलिङ्ग संघकाठमाण्डौ3कामनपा11
११०अपाङ्गता अधिकारका लागि महिला समुहकाठमाण्डौं3कामनपा 
१११गुप्तेश्वरी अपाङ्गता संघधादिङ्ग3गल्छी गाउँपालिका
११२अपाङ्ग समन्वय तथा सिप विकास केन्द्रसिन्धुपाल्चोक3चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका
११३सक्षम नेपालकाठमाण्डौ3काठमाडौं३०
११४राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपालललितपुर3ललितपुर महानगरपालिका
११५बागमती नेत्रहीन क्रिकेट संघललितपुर3ललितपुर महानगरपालिका१४
११६जलः अपाङ्ग समाजललितपुर3ललितपुर- उपमहानगरपालिका३०
११७अपाङ्ग विकास समाज नेपालललितपुर3ललितपुर महानगरपालिका२१
११८राष्ट्रिय पारा भारोत्तलन खेलकुद संघललितपुर3ललितपुर उपमहानरपालिका
११९हाम्रो प्रयासकाठमाण्डौ3काठमाडौं 
१२०उज्यालो विश्व अभियान नेपालकाठमाण्डौ3तारकेश्वर नगरपालिका
१२१बौद्धिक तथा बहुअपाङ्गता अभिभावक संघकाठमाण्डौ3कृर्तिपुरनगरपालिका
१२२परीवर्तनका लागि जोडिएका हातहरुकाठमाण्डौ3काठमाडौं

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.