Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.
Apr 3, 2014

सर्वसुलभ र अपाङ्गसहज शौचालय निर्माण पुस्तिका (Inclusive and Disability Friendly Toilet Design Handbook)


Cover of Disability Friendly toilet handbook

यो वाटरएड नेपालले तयार गरेको प्राविधिक पुस्तिका हो।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिने केही सुविधा भएका शौचालयको व्यवस्था गर्ने चलन संसारभरमा छ। नेपालमा पनि यसको सुरुआत त भएको छ तर सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, पार्टी-प्यालेस, पार्क, सिनेमा हल, होटल­रेस्टुरा जस्ता सार्वजनिक स्थानमाहरू अपाङ्गसहज शौचालयहरूको व्यवस्था छैन। वाटरएड नेपाल ले तयार गरेको यो प्राविधिक पुस्तिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने शौचालय कसरी निर्माण गर्ने भन्ने तरिका प्रस्तुत गरिएको छ।

अब बन्ने स्कूल, कलेज, सपिङ मल, सिनेमा हल, होटल, रेस्टुराँ, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका भवन, हस्पिटल जस्ता सार्वजनिक भवनहरूमा कम्तीमा पनि महिला र पुरुषका एक-एकवटा शौचालयलाई अपाङ्ता भएका व्यक्ति, बालबालिका र वयोवृद्धहरूले समेत सजिलो गरी प्रयोग गर्न सक्ने गरी "सर्वसुलभ" र "अपाङ्गसहज" बनाउन सक्छौँ। त्यसबाट अपाङ्गता भएका वा अशक्त व्यक्तिहरूलाई त सजिलो हुन्छ नै, त्यस्ता व्यक्तिहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर सर्वसुलभ शौचालय निर्माण गर्ने संस्थाको प्रतिष्ठा पनि बढ्छ।

Microsoft Word Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्

PDF Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.