Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content

Live telecast of review of rights of persons with disabilities in Nepal from Geneva has now ended. Please visit our site again for news and updates about the event.

नेपालमा CRPD कार्यन्वयनको समिक्षा वैठकको दोस्रो दिनको बैठकको जेनेभा बाट भइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारण सकिएको छ। यस समीक्षा वैठक को अन्य समाचार र अपडेट महासंघको वेबसाईटमा चाँडै हेर्न सकिनेछ।

Mar 26, 2015

संस्था आबद्धताको लागि पहिलो सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको सम्बन्धमा ।


मिति २०७१ चैत्र १२ गते ।

 

सूचना !        सूचना !!        सूचना !!!

 

संस्था आबद्धताको लागि पहिलो सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको सम्बन्धमा ।

 

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भई समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्थापना गरि नेतृत्व गरेका र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा आबद्ध हुन इच्छुक  गैर सरकारी संस्थाहरूले मिति २०७२  वैशाख ५ गते भित्र आबद्धताका लागि निम्न कागजातहरू पूरा गरी संस्थाको लेटर प्याडमा निवेदन सहित पेश गर्नुहुन आह्वान गर्दै यो सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।

 

आबद्धताका लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरू निम्न प्रकारका रहेका छन्:-

१.      संस्थाको विधानको प्रतिलिपी ।

२.      चालु आर्थिक वर्षको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

३.      न्युनतम २१ जना र सोभन्दा बढी भए पनि साधारण सदस्यहरूको नामावली । (सदस्यहरूको अपाङ्गता र लिङ्ग खुल्ने गरि)

४.      समाज कल्याण परिषदको दर्ता प्रमाण पत्रप्रतिलिपी ।

५.      दुई आर्थिक वर्षको अर्डिट रिपोर्ट र प्रगति प्रतिवेदनको प्रतिलिपी ।

६.      राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा आबद्धता गर्ने भनि कार्य समितिले निर्णय गरेको मिटिङ माइन्युटको प्रतिलिपि ।

७.      कार्यसमितिको नाम, अपाङ्गताको प्रकार, नामावली, मोबाईल नम्बर र पत्राचार गर्ने स्पष्ट ठेगाना । 

८.      कार्यसमितिहरूको अपाङ्गताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

९.      संस्थाको लेटर प्याडमा छापसहितको आबद्धताको लागि लेखेको निवेदन ।

१०.  सम्बन्धीत क्षेत्रको क्षेत्रीय कार्यालयको सिफारिस पत्र ।

 

.........................................

(टीका दाहाल)

महासचिव                     

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल                    

(हस्ताक्षर गरिएको सुचना डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस्।)              

                             

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.