Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content

जरूरी सुचना

नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको मिति २०७४/०९/०६ सुचना अनुसार सो मन्त्रालयले तयार गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को मस्यौदा उपर राय सुझाव पेश गर्नका लागि सबैमा अनुरोध गरेको छ। विस्तृत जानकारी तथा सुझाव दिन यहाँ थिच्नुहोस्।

May 28, 2015

राहत तथा पुनर्स्थापनाको लागी वडा नागरिक मन्चमा सम्पर्क गर्ने बारे जानकारी


नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामाजिक परिचालन कार्यविधि २०७१ लागु गरेको छ । सो कार्यविधिको परिच्छेद ५ मा वडा तथ वस्ति तहका नागरिक संयन्त्रको निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहि परिच्छेदको बुँदा ५ .१ को "क" मा बडा नागरिक मञ्चको गठनको व्यवस्था गरिएको छ जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका प्रतिनिधि सहित २७ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोहि वडा नागरिक मञ्चको काम कर्तव्य र अधिकारहरू अन्तर्गत ३ नम्बरमा "विपन्न एवम् बञ्चितिमा परेका घरपरिवारका (विपन्न, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिला, बालबालिका लगायत) आवश्यकता, प्राथमिकता, आवाज, विचार एवम्, सवालहरूलाई वडा नागरिक मञ्चमा स्पष्टसँग व्यक्त गर्ने वातावरण तयार गर्ने" भनिएको छ । यसैगरि बुँदा नम्बर ९ मा वडा भित्रको विपद् जोखिमको व्यवस्थापनको लागि काम गर्ने समेत भनिएको छ ।
तसर्थ हाल भूकम्प प्रभावितहरूका लागि राहत तथा अन्य सम्बन्धित कामहरूमा धेरै ठाउँहरूमा वडा नागरिक मञ्च समेत सकृय रूपमा लागिरहेको हुँदा राहत पाउन नसकेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफू वसेको वडाको वडा नागरिक मञ्चसँग सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । तपाँइहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन उक्त मञ्चले समन्वय गर्न सक्छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल
आकश्मीक प्रतिकार्य डेस्क

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.