Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content

जरूरी सुचना

नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको मिति २०७४/०९/०६ सुचना अनुसार सो मन्त्रालयले तयार गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को मस्यौदा उपर राय सुझाव पेश गर्नका लागि सबैमा अनुरोध गरेको छ। विस्तृत जानकारी तथा सुझाव दिन यहाँ थिच्नुहोस्।

Jun 4, 2015

भूकम्पबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका सवालका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिएका सुझावहरु


२०७२ साल बैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट  प्रभावित अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका सवाललाई सरकारको विपद पश्चात आवश्यकता मुल्याङ्कन (Post Disaster Need Assessment) मा समावेश गर्ने विभिन्न सदस्य संस्था र सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय मार्फत योजना आयोगमा पेश गरिएका सुझावहरु यस प्रकार छन्।

सुझावहरू अनलाईन पढ्न तल हेर्नुहोला वा यहाँ बाट Microsoft Word Version डाउनलोड गर्नुहोस्।

 

यहाँ बाट Microsoft Word Version डाउनलोड गर्नुहोस्।

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.