Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
Aug 4, 2016

शिक्षा नियमावलीको नवौं संशोधन उपर शिक्षा मन्त्रालयमा सुझाव पेश


राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष श्री सुदर्शन सुवेदीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका सदस्य संस्थाका प्रतिनिधी, अपांगता क्षेत्रमा कार्य गर्ने राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरुको एक प्रतिनिधी मण्डलले शिक्षा नियमावलिको नवौं संशोधनका लागि नियमावली संशोधनका मस्यौदा समितका संयोजक डा. हरि लम्साल समक्ष सुझाव पेश गर्यो ।

Shudarson Subedi presenting recommendation letter to Dr. Hari Lamsal of MOE

महासंघको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधी मण्डलले अस्थाई शिक्षक, बिशेष बिद्यालयमा पढाउने शिक्षक, हाल कार्यरत आया र कर्मचारीको वारेमा अटिज्म, डाउन सिन्ड्रोम, बौद्धिक अपांगता, श्रवण दृष्टिविहिन, बहिरा वालवालिका, साङ्केतिक भाषा लयायतका सवालहरु उठाईएको थियो । सुझाव पत्रमा शिक्षक बिद्यालय व्यवस्थापन पाठ्यक्रम शिक्षण सिकाई शिक्षक तथा जनशक्तिको तालिम लगायतका बिषयमा आधारित भई सुझाव पेश गरिएको थियो ।

During Discussion with Education Ministry
नियमावली मस्यौदाका संयोजक हरि लम्सालले सुझाव पत्र बुझ्दै महासंघले उठाएका सवालहरुलाई यथासम्भव समावेश गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नु भयो ।

शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको सुझावको बिस्तृत बिवरण यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.