Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.
Jun 13, 2019

समाबेशी शिक्षा सम्बन्धी तीन दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न


राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले माइराईटको सहकार्यमा विभिन्न प्रदेशका सहभागीहरुलाई तीन दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण (MTOT) पहिलो चरणको तालिम मिति २०७६ जेठ २७ गते देखि २९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । उक्त तालिममा बिषय बिषेशज्ञको डा. वासुदेव काफ्ले गर्नुभएको थियो । तालिममा समावेशी शिक्षा के हो ? यसको उत्पति, सिद्दान्त देखि लिएर हामीले चाहेको समाबेशी शिक्षाको लागि राज्य, समुदाय, परिवार तथा विद्यालयको भूमिका, समाबेशीकरण र वहिष्करणको अवधारणा, समाबेशिकरणको सिद्दान्तहरु, नेपालमा समाबेशिताको लागि नीति तथा कानूनी आधारहरु, समाबेशी शिक्षा, इतिहास , परिभाषा, मुल्य तथा सिद्दान्तहरु विविधताको अबधारणा र यसको व्यवस्थापन, अपाङ्गता भएका बालकालिकाहरुको शिक्षाको लागि हुने अबरोधहरुको पहिचान (राज्य, परिवार, समूदाय र बिद्यालय) सम्भावित उपायहरुको बारेमा छलफल भएको थियो ।

समाबेशी शिक्षा सम्बन्धी तीनदिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण  तालिममा बिषय बिषेशज्ञको रुपमा डा. वासुदेव काफ्ले तालिम संचालन गर्नुहुदैं
समाबेशी शिक्षा सम्बन्धी तीन दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण  तालिममा बिषय बिषेशज्ञको रुपमा डा. वासुदेव काफ्ले तालिम संचालन गर्नुहुदैं

उक्त तालिममा समाबेशी शिक्षा सम्बन्धी पहुँचयुक्तता, उपयुक्त बासस्थान, बिभेद नगर्नु क्षमता विकास तथा सहयोग सेवाहरु बारेमा अष्ट्रेलियामा सहभागी भएर आउनु भएका अवार्डिको अनुभव आदानप्रदान, समाबेशी बिद्यालयको लागि सूचकहरुसम्मका बिषयबस्तु रहेको थिए । २२ जना प्रशिक्षार्थीहरु उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रममा महिला ७ र पुरुष १५ जना सहभागी रहेको थियो ।

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.