Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.
Mar 5, 2019

साधारण सभाको निमन्त्रणा


मिति : २०७५/११/२०

 साधारण सभाको निमन्त्रणा सम्बन्धमा 

श्री अध्यक्ष ज्यू,
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरु ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको २०७५ पुष १ को निर्णय अनुसार निम्न मिति, समय र स्थानमा महासंघको ८ औँ महाधिवेशन तथा १९ औं वार्षिक साधारण सभा आयोजना हुन गइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु ।
उक्त महाधिवेशन तथा साधारण सभामा यहाँको संस्थाबाट महासंघको विधान अनुसार कार्यसमितिमा १००% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्थाबाट एक जना महिला (अनिवार्य) सहित २ जना प्रतिनिधि र कार्यसमितिमा ५१% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको संस्थाबाट १ जना प्रतिनिधि र कार्यसमितिमा ५१% भन्दा कम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको संस्थाबाट १ जना पर्यवेक्षक छनौट गरी २०७५ साल चैत्र ५ गते भित्र सम्बन्धित प्रदेश कार्यालय मार्फत देहायका कुराहरु सुनिश्चित हुने गरी लिखित रुपमा पठाइ महाधिवेशन तथा साधारण सभामा सहभागी हुन सादर निमन्त्रणा गर्दछु ।

साधारण सभा तथा कार्यक्रम
मिति : २०७५ चैत्र २५ र २६ गते ।
स्थान : बिराटनगर
उद्घाटन समय : २०७५ चैत्र २५ गते बिहान १० बजे ।

सभाका प्रस्तावहरु
१. महासचिवको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा भावी कार्यक्रम ।
२. कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन तथा आगामी वर्षको अनुमानित आय व्यय विवरण ।
३. लेखा परीक्षकको नियुक्ति ।
४. संघीय कार्य समितिको निर्वाचन ।

क्रमशः

प्रतिनिधि पठाउदा ध्यान पुर्याउने पर्ने :

  • साधारण सभामा भाग लिन आउने सहभागीले यातायातको लागि प्रतिनिधि स्वयंम वा सम्बन्धित संस्थाले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।
  • कार्यसमितिमा ५१% भन्दा कम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको संस्थाबाट १ जना मात्र पर्यवेक्षक स्वीकार गरिनेछ ।
  • प्रतिनिधि छनौट गर्दा सम्बन्धित सस्थाको निर्णय प्रतिलिपि र प्रतिनिधिको लागि तोकिएको फारम तोकिएको समयमा अनिवार्य भरी पठाउनु पर्ने छ ।
  • प्रतिनिधिको नामावाली प्राप्त भइसकेपछी महासंघको वेवसाइटमा नामावाली वेवसाइट मार्फत सार्वजनिकरण गरिनेछ । त्यसपछी नामावली थपघट र संशोधन हुने छैन ।
  • २०७५ चैत्र ५ भित्र प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको नाम प्राप्त नभएका सदस्य संस्थाहरुलाई सभामा सहभागी गराउन महासंघ बाध्य हुने छैन ।
  • कुनै व्यक्तिगत साधारण सदस्य एक भन्दा बढी संस्थाको साधारण सदस्य भएमा त्यस्तो साधारण सदस्य संस्थाको प्रतिनिधि स्वीकार गरिने छैन ।

 

....................
(राजु बस्नेत)
महासचिव

नोटः प्रतिनिधि पठाउने फारम Word फर्म्याट निम्न डाउनलोड लिङ्कमा समावेश गरिएको छ । 

डाउनलोड लिङ्क

 PDF फर्म्याटमा डाउनलोड गर्नुहोस्

 MS Word फर्म्याटमा डाउनलोड गर्नुहोस्

 

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.