Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
Nov 4, 2016

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय समितिको पाँचौँ अधिवेशन तथा साधारण सभा हुने सम्बन्धि सूचना


राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यसमितिको २०७३ साल कार्तिक १२ गते वसेको बैठकबाट निम्न मिति,समय र स्थानमा मध्यमात्र्चल क्षेत्रको साधारण सभा तथा पाँचौ अधिवेशन विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित आयोजना हुन गइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदै सो विकास क्षेत्रका सबै सदस्य संस्थाहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौँ । साधारणसभा र अधिवेशनमा भाग लिन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको विधान २०५० (चौथो संसोधन २०७१) को दफा ११(१) को (क) अनुसार २०७३ कार्तिक २५ गते भित्र संस्था नविकरण गरि सक्नु पर्ने र २६ गते भित्रमा देहायबमोजिम प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरू पठाउनुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

१) संस्थाको कार्यसमितिमा सतप्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिभएको भएमा – २ जना प्रतिनिधि मात्र ।
२) संस्थाको कार्यसमितिमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा वढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति भएमा – १ जना प्रतिनिधि मात्र ।
३) संस्थाको कार्यसमितिमा ५१ प्रतिशत भन्दा कम अपाङ्गता भएका व्यक्ति भएमा – १ जना पर्यवेक्षक मात्र ।
४) २ जना प्रतिनिधि पठाउंदा १ जना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य हुनु पर्नेछ भने १ जना मात्र प्रतिनिधि पाउने संस्थाबाट महिलालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने छ ।

प्रतिनिधि वा पर्यवेक्षकहरू पठाउँदा देहायबमोजिमका कागजातहरू अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।
१) प्रतिनिधि वा पर्यवेक्षक पठाउन कार्यसमितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी
२) प्रतिनिधि वा पर्यवेक्षको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।
३) निर्णय गरिएका प्रतिनिधि वा पर्यवेक्षकको पुरा नाम र अपाङ्गता समेत उल्लेख गरि संस्थाको लेटरहेडमा प्रतिनिधि वा पर्यवेक्षक पठाइएको पत्र ।
४) यसैपत्र साथ संलग्न फारम पूर्ण रूपमा भरेर हस्ताक्षर गरिएको प्रति

साधारण सभा कार्यक्रम हुने
मिति : २०७३ मंसिर ३ गते (शुक्रबार)
समय : बिहान १० बजे
स्थानः काठमाण्डौ ।

साधारणसभाका प्रस्तावहरु
१. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।
२. आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन ।
३. लेखा परीक्षकको नियुक्ति ।
४. निर्वाचन सम्बन्धमा ।
५. क्षेत्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन ।

खाना, आवास, यातायात र अन्य व्यवस्था सम्बन्धमा

• साधारण सभा तथा अधिवेशनमा भाग लिन आउने सहभागीहरुको यातायात खर्च संम्बन्धित संस्थाले नै व्यहोर्नु पर्ने ।
• व्यवस्थापनको सहजताको निम्ति प्रतिनिधि वा पर्यवेक्षकको लागि यसै सूचनाको तलको लिङ्कमा राखिएका फारमहरू अनिवार्य भरी पठाउनु पर्ने छ ।
• सहयोगीको हकमा पुरुषको सहयोगी पुरुष र महिलाको सहयोगी महिला हुनु पर्नेछ र सहयोगी आवश्यक हुने व्यक्तिहरुले अधिवेशन व्यवस्थापन समितिमा नाम अनुमोदन अनिवार्य गर्नु पर्नेछ ।

आवश्यक फारमहरू

प्रतिनिधी तथा पर्यवेक्षकको नामावली फारम

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्वारा संचालित संस्थाको विवरण

 


धन्यवाद
चुडामणी पौडेल
अध्यक्ष, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय समिति

 

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.