Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
Jul 4, 2016

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार ऐन २०७२ को विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत


प्रेस विज्ञप्ती
२०७३, असार २०
काठमाडौँ

विषय : अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार ऐन २०७२ को विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत ।

महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री श्री सी.पी. मैनालीले आज अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी विधेयक २०७२ व्यवस्थापिका संसदमा निर्णयार्थ औपचारिक रूपमा टेवल गर्नुभयो ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण संवर्धन गर्न, नेपालको संविधान २०७३ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संवन्धी महासन्धी २००६ लाई कार्यान्वयन गर्न महासन्धी अनुकुल घरेलु कानून संशोध गर्नु पर्ने राज्यको सामान्य दायित्व अन्तर्गत अपांग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ लाई पुनर्लेखन गरिएको हो ।
महिला वाल,वालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार र सेवा सुविधाहरूको लागि सकृय सवै सरोकारवालाहरुसंग आवश्यक परामर्श र छलफल गरि तयार पारेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी विधेयक -२०७२, ०७२ साल मंसिरमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

यो विधेयक छिटो पारित होस भन्ने विषय राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल, सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तिनका सबै प्रतिनिधि संस्था, अपाङ्गता अधिकारमा काम गर्ने लगायत मानवअधिकार तथा अपाङ्गता अधिकारमा चासो राख्ने सबैको विशेष माग र चासो भएको हुनाले सबैको तर्फबाट राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ व्यवस्थापिका संसद लगायत सबै सभासदहरूमा मुख्य प्राथमिकतामा राखि यस ऐनलाई संसदमा छलफलमा ल्याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

सुदर्शन सुवेदी
केन्द्रीय अध्यक्ष

 

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.