Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.
Jan 25, 2019

पहुँचयुक्त भौतिक वातावरणका लागि शौचालय


'पहुँचयुक्त भौतिक वातावरणका लागि शौचालय' नामक प्रकाशनमा सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरुको क्षमतालाई सम्बोधन हुने गरी पहुँचयुक्त शौचालय बनाउने उपायहरू प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका—२०६९ मा पहुँचयुक्त शौचालय निर्माणका लागि आधारभूत मापदण्ड एवम् सर्तहरू तोकिएका छन् । सोहि निर्देशिका, सर्वमान्य संरचनाको सिद्धान्त र महासँघको केही असल अभ्यासमा आधारित रही यसको निर्माण गरिएको हो ।

प्रकाशन सामाग्रीको थप विवरण

प्रकाशक— राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, भृकुटीमण्डप, काठमाडौं, फोन—०१५२४४५४०

लेखन,परिमार्जन तथा सम्पादन समूह

बिमल पौडेल, परियोजना संयोजक, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल

मिलन बगाले, पहुँचयुक्तता विशेषज्ञ (आर्किटेक्ट), राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल

कृष्ण सुनार, परियोजना अधिकृत, सीबीएम नेपाल कार्यालय

चित्र—हेमन्त भट्ट

नक्सा तथा तस्वीर—राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल

यो अध्ययन सामाग्री रिसोर्स पूल (पहुँचयुक्तताका लागी समावेशिता परियोजनाद्धारा सहजीकरण गरिएको विज्ञ तथा प्रयोगकर्ताहरुको अनौपचारिक समूह) मा आबद्ध प्राविधिक मित्रहरु तथा अपाङ्गता क्षेत्रका महानुभावहरुको सुझावलाई आत्मसात गरी तयार पारिएको छ । उहाँहरुप्रति महासंघ हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछ ।

डाउनलोड लिङ्क

 PDF फर्म्याटमा डाउनलोड गर्नुहोस्

 MS Word फर्म्याटमा डाउनलोड गर्नुहोस्

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.