Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

चौथो अपेक्षित परिणाम : सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने


एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीका लागि गरिने सामाजिक बीमामा मात्र सिमित छ । यस क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूले ठूलो जनसंख्यालाई समेट्न सकेको छैन । त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा पछि परेका छन् । त्यसैले देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूबाट समान आधारमा लाभान्वित भएका छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । अर्थात, त्यस्ता कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने छ । अझ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा आत्मनिर्भर भएर बाँच्न सहयोग पुग्ने व्यक्तिगत सहयोगी, दौंतरीबाट लिने परामर्शलगायतका सेवा धान्नसक्ने मूल्यमा उपलब्ध छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समाजमा अरूसरह सहभागी हुनका लागि त्यतिकै जरुरी छन् ।

प्रगति मापन गर्ने सूचक

मुख्य सूचक

४.१.    अन्य व्यक्तिको तुलनामा सरकारले प्रदान गरेका स्वास्थ्य स्याहारसम्बन्धी सेवा वा कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ।

४.२.    सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा र सामाजिक सहयोग कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेटिएको अवस्था ।

४.३.    सरकारी लगानीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वनिर्भर जीवन बिताउन आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सहयोगी, दौंतरीबाट लिने परामर्शलगायतका अन्य विभिन्न कार्यक्रम उपलब्ध भएको ।

सहायक सूचक

४.४.    सरकारले लगानी वा लागू गरेका स्वास-प्रस्वाससम्बन्धी स्याहार कार्यक्रमहरू र अन्य स्याहारसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको संख्या ।

४.५.    राष्ट्रियरूपमै समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम उपलब्ध भएको ।

४.६.    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध भएको ।

४.७.    सहयोग र सहायक सेवाहरू नपाउने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्यामा आएको कमी ।

लक्ष्य

लक्ष ४. (क) :सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवालगायत पुनःस्थापनासम्बन्धी सेवामा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच बढाउने ।

लक्ष ४. (ख) : सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने ।

लक्ष ४. (ग) : व्यक्तिगत सहयोगी र दौँतरीबाट हुने परामर्श जस्ता सेवालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने ताकि गम्भीर र बहु-अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समुदायमा स्वनिर्भर भएर बाँच्न सहयोग पुगोस् ।

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.