Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

Resource Library


Please find the all of resources we have collected which are related to disability. We have grouped these resources into separate categories. Please click on the name of the group and you will be presented with the list of documents in that category.

You can also use the search box on the navigation bar of this page to search for the document you are looking for.

Resource Name

Date Added

The Prospects and Situation of Accessibility In Nepal : Collection of Articles Apr 19, 2019
Checklist for Accessibility Audit Mar 9, 2019
The Emergence of Accessible Tourism in Nepal Prospects and Problems Feb 3, 2019
पहुँचयुक्त भौतिक वातावरणका लागि शौचालय Jan 25, 2019
पहुँचयुक्त भौतिक वातावरणका लागी र्‍याम्प Jan 11, 2019
Report on Accessibility Audit on Kathmandu Nepal Jan 2, 2019
प्रकाशन: असल अभ्यास Feb 28, 2018
प्रकाशन: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि जनवकालत Feb 16, 2018
The Web Accessibility Guide: Promoting Web for All Apr 23, 2017
नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा गरेका व्यवस्था (व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित) Dec 5, 2016
Hiring Persons with Disabilities: Resource Book for Employers Aug 20, 2016
एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारलाई वास्तविक व्यवहारमा उतार्न तयार गरिएको इन्च्योन रणनीति- २०१२: सजिलो नेपाली रुप Sep 7, 2015
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी): सजिलो नेपाली रुप Sep 7, 2015

Resource Name

Date Added

रुपान्तरण पत्रिका, बर्ष २३ अंक ०२, मङ्सिर-फागुन २०७५ Apr 6, 2019
रुपान्तरण पत्रिका - २०७४ असार अंक, बर्ष २१ अंक ०३ Oct 12, 2017
रुपान्तरण पत्रिका - २०७३ चैत्र अंक, बर्ष २१ अंक ०२ Aug 24, 2017
रुपान्तरण पत्रिका - २०७३ पौष अंक, बर्ष २१ अंक ०१ May 23, 2017
रुपान्तरण पत्रिका - २०७३ असार अंक, बर्ष २० अंक ०३ Aug 26, 2016
रुपान्तरण पत्रिका - २०७२ चैत्र अंक (वर्ष २०, अंक २) May 5, 2016
रुपान्तरण पत्रिका - २०७२ पौष अंक (वर्ष २०, अंक १) Feb 17, 2016
रुपान्तरण पत्रिका - २०७२ असार अंक (वर्ष १९, अंक ३) Oct 16, 2015
रुपान्तरण पत्रिका - २०७२ भूकम्प विशेष अंक Aug 3, 2015
रुपान्तरण पत्रिका - २०७२ वैशाख, बर्ष १९, अंक १ Jul 28, 2015
रुपान्तरण पत्रिका - २०७१ असार, वर्ष १८, अंक ३ Aug 3, 2014

Resource Name

Date Added

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ Feb 4, 2019
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ Oct 29, 2018
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ Oct 18, 2017
अपाङ्गतामैत्री सञ्चार निर्देशिका – २०७३ Aug 24, 2017
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ (Inclusive Education Policy for Persons with Disabilities) Jan 14, 2017
Accessible Physical Structure and Communication Service Directive for People with Disabilities 2013 Jul 30, 2015
अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका: कानुनमा व्यवस्था भएका सेवा, सुविधा र अवसर Mar 16, 2015
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागी पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९ (Accessibility Guideline 2013) Feb 17, 2015

Resource Name

Date Added

महिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई अपाङ्गता मैत्री संरचना बनाउने बारे गरेको परिपत्र Sep 13, 2018
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? Aug 23, 2018
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी समितिको -Committee on the Rights of Persons with Disabilities) नेपालको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथिको समापन मन्तव्य Aug 3, 2018
महासँघको पैरवी अभियानको उपलब्धि: यातायात मन्त्रालयको अपाङ्गतामैत्री निर्णय Sep 15, 2017
दिगो विकास लक्ष्यहरु: एक परिचय Jul 31, 2017
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेलाद्वारा जारी संयुक्त काठमाडौं घोषणापत्र २०१६ Dec 25, 2016
Joint Kathmandu Declaration Adopted by National Human Rights Summit of Persons with Disabilities Dec 24, 2016
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागी सही शब्दावली (Correct terminologies to address Persons with Disabilities) Dec 18, 2016
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २५ औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस को नारामा उल्लेख भएका दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरू Nov 30, 2016
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७२ को बिधेयक र छिटो पारित गर्नु पर्ने औचित्य Jul 13, 2016
लोक सेवा आयोगले दृष्टिबिहिन परिक्षार्थीका लागी गरेको निर्णय (अतिरिक्त समय तथा सहयोगी बारे) Jan 24, 2016
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, डिसेम्वर ३ – एक परिचय Nov 27, 2015
नेपालको संविधान २०७२ ले समेटेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारहरू Sep 21, 2015
नेपालको नयाँ सम्बिधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका अपाङ्गता सम्बन्धी प्रावधानहरू Jul 14, 2015
नेपाल राष्ट्र बैंकको सबै बैंकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज सेवा दिनुपर्ने परिपत्र Dec 26, 2014
त्रिभुवन विश्ववद्यालयका सबै आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क भर्ना र अन्य शुल्क मिनाहा सम्बन्धी निेर्णय Mar 1, 2005
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई काम बाट ननिकाल्ने बारे मन्त्रीपरिषदको निर्णय Jan 2, 2005

Resource Name

Date Added

District wise population of Disability Aug 10, 2015

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.