Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

External Resources on Disability


In this section we have colected materials on various issues of disability prepared by our partner organizaions and/or other strategic organizations. NFDN may or may not have been involved in the preparation and publication of these materials. Thus views presented on those materials are solely those of the publisher organization.

मस्तिष्क पक्षघात सम्बन्धी तथ्य तथ्याङ्कहरु

Published on Jul 22, 2016

यो सामाग्री CBM ले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ -नेपाल (NFDN), अन्तर्राष्ट्रिय गै.स.सं. संजाल अपाङ्गता कार्य समूह (AINDwG),नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद (NHRc) र विकलाङ्ग मित्र समूह/ अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्थीपना केन्द्र (FoD/HRDC) सँगको सहकार्यमा तयार गरेको हो। यो प्रकासन मानसिक पक्षघातका बिभिन्न तथ्यहरू सँग सम्बन्धित छ।

Read Full Story

जन्मजात रुपमा आएका विचलनहरु (तथ्य तथ्याङ्क)

Published on Jul 22, 2016

यो सामाग्री CBM ले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ -नेपाल (NFDN), अन्तर्राष्ट्रिय गै.स.सं. संजाल अपाङ्गता कार्य समूह (AINDwG),नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद (NHRc) र विकलाङ्ग मित्र समूह/ अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्थीपना केन्द्र (FoD/HRDC) सँगको सहकार्यमा तयार गरेको हो। यो प्रकासन जन्मजात रुपमा आएका बिचलनहरु पहिचान गर्ने सामाग्रीहरू सँग सम्बन्धित छ।

Read Full Story

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा: अपाङ्गता र विचलन रोकथामसम्बन्धी तथ्याङ्क

Published on Jul 22, 2016

यो प्रकाशन CBM ले सन् २०१२को अप्रिलमा बालबालिकाको स्वास्थ्य र विकासलाई कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा तयार गरेकोको अपाङ्गता रोकथामसम्बन्धी सामाग्रीको एक अंश हो। यो सामाग्री CBM ले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ-नेपाल (NFDN), अन्तर्राष्ट्रिय गै.स.सं. संजाल अपाङ्गता कार्य समूह (AINDwG),नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद (NHRc) र विकलाङ्ग मित्र समूह/ अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्थीपना केन्द्र (FoD/HRDC) सँगको सहकार्यमा तयार गरेको हो।

Read Full Story

सबै एउटै छानामुनि: आकस्मिकताको अवस्थामा अपाङ्गता समावेशी सेल्टर र बसोबास व्यवस्थापन

Published on Feb 8, 2016

Cover of AUOR Document showing someone in wheelchairआइ.एफ.आर.सी., ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनल र सी.बी.एम., जोसँग विपद् पश्चातका अवस्थामा जोखिममा रहेका र समस्यामा परेका समूहको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको वस्तुगत अनुभव छ, यी तीनवटै संस्था मिलेर निर्माण गरेको यस पुस्तकले यी संस्था तथा अन्य सङ्घसंस्थाहरूमा प्रयोगमा रहेका मार्गदर्शन र यसैगरी अरू सम्बन्धित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं पेशागत विज्ञतालाई समेटेको छ । प्रस्तुत सामग्री मानवीय कार्य गर्दा सेल्टर र बसोबास व्यवस्थापनको योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई पूर्णरूपमा समावेशी बनाउन आवश्यक जानकारी दिने मुख्य सन्दर्भ सामग्री बन्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

Read Full Story

सर्वसुलभ र अपाङ्गसहज शौचालय निर्माण पुस्तिका (Inclusive and Disability Friendly Toilet Design Handbook)

Published on Apr 3, 2014

Cover of Disability Friendly toilet handbookअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिने केही सुविधा भएका शौचालयको व्यवस्था गर्ने चलन संसारभरमा छ। नेपालमा पनि यसको सुरुआत त भएको छ तर सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, पार्टी-प्यालेस, पार्क, सिनेमा हल, होटल­रेस्टुरा जस्ता सार्वजनिक स्थानमाहरू अपाङ्गसहज शौचालयहरूको व्यवस्था छैन। वाटरएड नेपाल ले तयार गरेको यो प्राविधिक पुस्तिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने शौचालय कसरी निर्माण गर्ने भन्ने तरिका प्रस्तुत गरिएको छ।

अब बन्ने स्कूल, कलेज, सपिङ मल, सिनेमा हल, होटल, रेस्टुराँ, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका भवन, हस्पिटल जस्ता सार्वजनिक भवनहरूमा कम्तीमा पनि महिला र पुरुषका एक-एकवटा शौचालयलाई अपाङ्ता भएका व्यक्ति, बालबालिका र वयोवृद्धहरूले समेत सजिलो गरी प्रयोग गर्न सक्ने गरी "सर्वसुलभ" र "अपाङ्गसहज" बनाउन सक्छौँ। त्यसबाट अपाङ्गता भएका वा अशक्त व्यक्तिहरूलाई त सजिलो हुन्छ नै, त्यस्ता व्यक्तिहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर सर्वसुलभ शौचालय निर्माण गर्ने संस्थाको प्रतिष्ठा पनि बढ्छ।

 

Read Full Story

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.