Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

National and International Laws and Policies


अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६

Published on Feb 4, 2019

१३ डिसेम्बर २००६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ६१ औं महासभाबाट पारित भएको हो । नेपालको व्यवस्थापिका संसदद्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको हो ।

Read Full Story

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५

Published on Oct 29, 2018

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

Read Full Story

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४

Published on Oct 18, 2017

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि विधेयक २०७४ सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट २०७४ असोज २९ गते प्रमाणिकरण भएसँगै यो विधेयक अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन मा परीणित भएको छ। यसो भएसगैं नेपालको अपाङ्गता आन्दोलनमा एउटा महत्वपुर्ण कदम थपिएको छ । यस एेनको पुर्णपाठ (पहुँचयुक्तरूपमा समेत) निम्नअनुसार रहेको छ।

Read Full Story

अपाङ्गतामैत्री सञ्चार निर्देशिका – २०७३

Published on Aug 24, 2017

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (सन् २००६) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र गरिमाको संरक्षण सुनिश्चित गरेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै आमसञ्चार प्रक्रियाका क्रममा अक्षर, वचन वा दृश्यद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र गरिमामा आँच आउने शब्द, शब्दावली, तस्वीर वा भाषा प्रयोग नहोस् वा आशय प्रकट नहोस् भन्ने ध्येयका साथ आमसञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारले आफ्नो कर्तव्यपालनाका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति थप जिम्मेवारी, संवेदनशीलता र उत्तरदायित्व वहन गर्न वान्छनीय भएकोले पत्रकार आचारसंहिता—२०७३ को दफा (१२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल पत्रकार महासंघ र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालसमेतको सल्लाह र सम्मतिमा प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा अपाङ्गतामैत्री सञ्चार निर्देशिका – २०७३ जारी गरिएको छ ।

Read Full Story

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ (Inclusive Education Policy for Persons with Disabilities)

Published on Jan 14, 2017

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् द्वारा २०७३ पौष २६ गते पारित गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागी समावेशी शिक्षा निती, २०७३ यस प्रकार रहेको छ।

Read Full Story

Accessible Physical Structure and Communication Service Directive for People with Disabilities 2013

Published on Jul 30, 2015

This directive has stated mandatory provisions for making public places accessible for people with disabilities both physically and also in terms of communication. This directive has also stated the proper dimensions on making diiferent structures accessible for people with disabilities.

This directive was approved by Government of Nepal (Council of Ministries) on February 17, 2013 AD

Read Full Story

अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका: कानुनमा व्यवस्था भएका सेवा, सुविधा र अवसर

Published on Mar 16, 2015

अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका अभिभावकलाई राज्य तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएका सेवा, सुविधा, अवसर र यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सुसूचित गराई अधिकार उपभोगमा सघाउ पुर्याउने तथा अपाङ्गता विषयको मूल प्रवाहीकरणमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो सामाग्री तयार पारिएको हो।

Read Full Story

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)

Published on Feb 21, 2015

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities is an international human rights treaty of the United Nations intended to protect the rights and dignity of persons with disabilities. Parties to the Convention are required to promote, protect, and ensure the full enjoyment of human rights by persons with disabilities and ensure that they enjoy full equality under the law. The Convention has served as the major catalyst in the global movement from viewing persons with disabilities as objects of charity, medical treatment and social protection towards viewing them as full and equal members of society, with human rights. It is also the only UN human rights instrument with an explicit sustainable development dimension. The Convention was the first human rights treaty of the third millennium

Read Full Story

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागी पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९ (Accessibility Guideline 2013)

Published on Feb 17, 2015

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बाट पारित भएको यो निर्देशिकाले सम्पुर्ण सार्वजनिक भवन तथा स्थलहरू सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागी भौतिकरुपमा पहुँचयुक्त हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै संचार सेवामा प्रयोग गरिने प्रविधि तथा साधारण संचार पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागी पहुँचयुक्त हुनुपर्ने उल्लेख छ।

यस निर्देशिकामा सार्वजनिक स्थल तथा शौचालयहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागी पहुँचयुक्त बनाउनका लागी प्राविधिक जानकारी तथा नापहरू उल्लेखित नक्साहरूको पनि व्यवस्था छ।

Read Full Story


The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.