Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content

News and Notices of National Federation of the Disabled, Nepal


Following are latest 8 entries published in NFDN website. To view older news, go to our news archive page.

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालको विधान २०५० (पाँचौ संशोधन २०७४)

Published on Jun 15, 2018 in Organizational Documents section.

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालको विधानले यस संस्थाका सम्पुर्ण गतिविधि र कार्यदिशा निर्दिष्ट गर्दछ। यो विधान वि.स‌. २०५० मा पहिलो चोटी तयार गरिएको हो भने वि.स. २०७५ सालमा पाँचौं संसोधन गरिएको हो। यस विधानमा राष्ट्रिय  अपाङ्ग महासँघको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा यसका पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ।

Read Full Story

दरभाउ पत्र (Quotation) आह्वानको सूचना (बज्रबाराही मन्दिर)

Published on Jun 4, 2018 in News section.

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सीबीएमसँगको साझेदारीमा तल उल्लेख गरिए बमोजिमका निकाय अन्तर्गत रहेका केही संरचनाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउने प्रयोजनका लागि गर्न गइरहेको निर्माण, मर्मत तथा सम्भार कार्यका निम्ति इच्छुक भ्याटमा दर्ता भएका फर्महरुले उक्त कामको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण तथा मर्मत-सम्भार सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव र लिखित आवेदन सहितको दरभाउको विवरण (Quotation) यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले सात दिन भित्र तलको ठेगानामा बुझाउनको लागि अनुरोध गर्दै यो सूचना जारी गरिएको छ।

Read Full Story

दरभाउ पत्र (Quotation) आह्वानको सूचना

Published on May 18, 2018 in News section.

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सीबीएमसँगको साझेदारीमा तल उल्लेख गरिए बमोजिमका निकाय अन्तर्गत रहेका केही संरचनाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउने प्रयोजनका लागि गर्न गइरहेको निर्माण, मर्मत तथा सम्भार कार्यका निम्ति इच्छुक भ्याटमा दर्ता भएका फर्महरुले उक्त कामको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण तथा मर्मत-सम्भार सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव र लिखित आवेदन सहितको दरभाउको विवरण (Quotation) यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले सात दिन भित्र तलको ठेगानामा बुझाउनको लागि अनुरोध गर्दै यो सूचना जारी गरिएको छ।

Read Full Story

7th Global Accessibility Awareness Day (GAAD) Celebreated at NFDN

Published on May 18, 2018 in News section.

A participant sharing his experience during the programOn the occasion of 7th Global Accessibility Awareness Day (GAAD), 2018, National Federation of the Disabled Nepal (NFD-N) in partnership with CBM organized an interaction for promoting digital accessibility in Nepal on 17th May, 2018. The purpose of GAAD, as stated in its official website, is to get everyone talking, thinking and learning about digital (web, software, mobile) access and inclusion of people with different disabilities.

Read Full Story

अपांगतामैत्री प्रविधि हुनुपर्ने माग

Published on May 17, 2018 in News section.

A participant sharing his experience during the programअपांगता भएका अधिकारकर्मीहरुले सूचना, सञ्चार र प्रविधि अपांगतामैत्री हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सातौँ विश्व पहुँच सचेतना दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालद्वारा यहाँ बिहीबार आयोजित अन्तक्रियामा अधिकारकर्मीहरुले प्रत्येक सञ्चारमाध्यम अपांगतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। (सामाचार स्रोत: कान्तिपुर दैनकको वेबसाईट)

Read Full Story

Training on All Under One Roof organized in 8 Districts

Published on May 11, 2018 in News section.

A participant presenting the conclusion of the group discussion in DolakhaNational Federation of the Disabled, Nepal (NFDN) convened "Two-days Basic Training on All Under One Roof- AUOR" in eight highly earthquake affected districts in March, 2018.As a capacity building initiative, the training events were targeted to humanitarian actors, political representatives of local bodies: municipalities and rural municipalities, some district level government offices, members of local disaster management committee, Police office, Nepal Army, traffic police, DPOs members, media persons and other concerned stakeholders.

Read Full Story

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

Published on May 10, 2018 in News section.

यस महासँघ द्वारा तपशिल बमोजिमका कार्यहरु सिलबन्दीबोलपत्र प्रकृयाबाट गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त योग्य इच्छुक निर्माण व्यवसायीबाट आफ्नो फर्म दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर, मुल्य अभिवृध्दि कर दर्ता र आयकर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी निम्न सर्तहरुको अधिनमा रही निर्माण कार्यको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएकोछ । निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित विस्तृत डिजाइन र वि.ओ.क्यू यसै सूचनासाथ डाउनलोड गर्न मिल्नेगरी राखिएको छ ।

Read Full Story

दरभाउ पत्र (Quotation) आह्वानको सूचना

Published on Apr 30, 2018 in News section.

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सीबीएमसँगको साझेदारीमा तल उल्लेख गरिए बमोजिमका निकाय अन्तर्गत रहेका केही संरचनाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत सबैका लागि पहुँचयुक्त बनाउने प्रयोजनका लागि गर्न गइरहेको निर्माण, मर्मत तथा सम्भार कार्यका निम्ति इच्छुक भ्याटमा दर्ता भएका फर्महरुले उक्त कामको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण तथा मर्मत-सम्भार सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव र लिखित आवेदन सहितको दरभाउको विवरण (Quotation) यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले सात दिन भित्र तलको ठेगानामा बुझाउनको लागि अनुरोध गर्दै यो सूचना जारी गरिएको छ।

Read Full Story

View archive of all NFDN news and notices

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web analytics
times since January, 2015.