Accessibility Options


Skip to Navigation Skip to Content
A Banner Image with Text: Nepal Disability Portal : Datasets, Reports, Medias and Service Directory.

News and Notices of National Federation of the Disabled, Nepal


Following are latest 8 entries published in NFDN website. To view older news, go to our news archive page.

आबद्धता तथा नविकरण सम्बन्धी जानकारी

Published on Feb 21, 2019 in News section.

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको मिति २०७५/११/२ को निर्णय अनुसार सदस्यता आबद्धता र पुनः आबद्धता गराउन चाहानुहुने सदस्य संस्थाहरुले मिति २०७५/११/१५ गते सम्म मात्र यस संघीय कार्यालय भृकुटीमण्डपमा आईपुग्ने गरी फाईल पेश गर्नुपर्नेछ ।

Read Full Story

प्रेश विज्ञप्ती

Published on Feb 18, 2019 in News section.

संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा गर्न बनेको बिधेयकमा साविकको निजामती सेवा ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको आरक्षण ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत र सेवा प्रवेश उमेर हद ४० वर्षबाट घटाएर ३५ वर्ष बनाइएकोकोमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको गंभीर ध्यानाकर्षण भएपछि उक्त प्रस्तावित बिधेयकमा साविकको ५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था सेवा प्रवेश अवधी ४० वर्ष उमेरको हद कायम गरियोस भनि महासंघले विभिन्न सदस्य संस्था र राजनैतिक दलका अपाङ्गताको सवाल हेर्ने भातृ संगठन सँगको सहकार्यमा मिति २०७५ माघ २९ गतेदेखी निरन्तर जनवकालत र सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालामाथि शान्तिपूर्ण दवाव दिने कामहरू गरिरहेको छ ।

Read Full Story

प्रेस-विज्ञप्ती

Published on Feb 12, 2019 in News section.

नेपाल सरकारले भर्खरै संसदमा पेश गरेको संघीय नीजामति सेवा ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले निजामति सेवामा पाइरहेको आरक्षणको प्रतिशत घटाइएको र सेवा प्रवेशको उमेरको हद हटाएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले जारी गरेको प्रेश विज्ञप्ती ।

Read Full Story

The Emergence of Accessible Tourism in Nepal Prospects and Problems

Published on Feb 3, 2019 in Publications section.

 This research brief on 'The Emergence of Accessible Tourism in Nepal Prospects and Problems' provides an overview on prospects and the existing situation of accessible tourism in Nepal. The tourism sector has witnessed phenomenal growth in terms of the number of tourists traveling across the world in recent decades. It is estimated that annually more than two billions of people travel across the globe. Furthermore, it has become one of the largest sectors in the world economy creating millions of jobs, which directly contributes to the global economy.

Read Full Story

पहुँचयुक्त भौतिक वातावरणका लागि शौचालय

Published on Jan 25, 2019 in Publications section.

'पहुँचयुक्त भौतिक वातावरणका लागि शौचालय' नामक प्रकाशनमा सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरुको क्षमतालाई सम्बोधन हुने गरी पहुँचयुक्त शौचालय बनाउने उपायहरू प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका—२०६९ मा पहुँचयुक्त शौचालय निर्माणका लागि आधारभूत मापदण्ड एवम् सर्तहरू तोकिएका छन् । सोहि निर्देशिका, सर्वमान्य संरचनाको सिद्धान्त र महासँघको केही असल अभ्यासमा आधारित रही यसको निर्माण गरिएको हो ।

Read Full Story

Vacancy: Program Assistant in Provincial Office of NFDN

Published on Jan 17, 2019 in Vacancy section.

NFDN is seeking qualified personnels for the position of Program Assistant to work in its province office in the Janakpur (Province 2).

Read Full Story

पहुँचयुक्त भौतिक वातावरणका लागी र्‍याम्प

Published on Jan 11, 2019 in Publications section.

पहुँचयुक्त भौतिक वातावरणका लागी र्‍याम्पमा सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरुको क्षमतालाई सम्बोधन हुनेगरी पहुँचयुक्त र्‍याम्प बनाउने उपायहरू प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका—२०६९ मा पहुँचयुक्त र्‍याम्प निर्माणका लागि आधारभूत मापदण्ड एवम् सर्तहरू तोकिएका छन् । सोहि निर्देशिका, सर्वमान्य संरचनाको सिद्धान्त र महासँघको केही असल अभ्यासमा आधारित रही यसको निर्माण गरिएको हो ।

Read Full Story

Report on Accessibility Audit on Kathmandu Nepal

Published on Jan 2, 2019 in Publications section.

Cover of Access Audit Report Report on Accessibility Audit on Kathmandu Nepal is an overview on the status of implementation of "Accessible Physical Infrastructure and communication Services Directive for persons with disabilities 2013" and other national and international commitments Nepal has made at the ground level. Advocates, activists, organizations, individuals or groups working round the clock to raise awareness on disability can refer to or use the findings and recommendations of this report. Likewise, the government can use them as guidelines in decision-making, policy formulation and execution.

Read Full Story

View archive of all NFDN news and notices

The pictures, news articles and other materials published in this website is property of NFDN. These materials can't be used in any other media of any form without our prior written or verbal permission. Please contact us for permissions to use them. In any case, proper credit/reference must be given to such articles and pictures whenever it is used in any medium. Read Our Terms of Use.
We have tried our best to make this website and its contents accessible to people with all abilities. If, for some reasons, any part of this website is not accessible to you, then please write an email to us at webmaster@nfdn.org.np and we will try help you.

web
stats
times since January, 2015.